ยินดีต้อนรับสู่ ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนพลเมือง

 

       ห้องเรียนออนไลน์ เป็นกิจกรรมแบบ New Normal ของการดำเนินโครงการบริการวิชาการ หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โรงเรียนพลเมือง ปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มุ่งหวังสร้างพลเมืองเยาวชนต้นแบบจากฐานราก ในระดับโรงเรียน ระดับตำบล ระดับเมือง และระดับจังหวัด โดยความร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 20 แห่ง  เพื่อร่วมเรียนรู้และสร้างพลเมืองร่วมกัน เชิญท่านได้ลงทะเบียน สมัครเข้าเรียนห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนพลเมืองได้เลยครับ ขอบคุณครับ/ค่ะ