HOME ABOUT US SERVICE E-BOOK
.

 

 

 

 
บริการ E-Book ของห้องสมุดฯ
สำรวจรายการหนังสือที่สนใจได้ที่นี่ : https://elibrary-copag.cu-elibrary.com/
ตัวอย่างการสมัครใช้งาน

คู่มือการใช้งาน Application | รายละเอียดและใบสมัคร
 

สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
OPAC

   .


 
ให้เช็คการจองห้องก่อนทำการจอง เพื่อให้ทราบวันเวลาที่ว่าง และสามารถจองได้
คู่มือการจองห้องประชุม
PDF
E-BOOK


 
 
ประจำปีการศึกษา 2563
1. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 – 16 พฤศจิกายน 2563) [PDF]
2. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 12 เมษายน 2564) [PDF]
 
ประจำปีการศึกษา 2564
1. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคการศึกษาที่ 1/2564 [PDF]
2. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคการศึกษาที่ 2/2564 [PDF]
 
 

 

- คุยกับบรรณารักษ์
- คุยกับนักเอกสารสนเทศ
นางสาวพมลพร ทองโรจน์
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดสีดา สอนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครองค่ะ พี่ชื่อ พมลพร เป็นบรรณารักษ์ประจำห้องสมุด ชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบนะคะ พี่รับผิดชอบงาน catalog และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านบรรณารักษ์ค่ะ บริการตอบคำถาม และช่วยสืบค้นรายการหนังสือต่าง ๆ มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้นะคะ

พมลพร ทองโรจน์
pamonporn.t@msu.ac.th


นางสาวปภาดา รัตนตระกูล
นักเอกสารสนเทศ
ปฏิบัติการ
        ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่เป็นทางการ ของห้องสมุดสีดา สอนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครองค่ะ พี่ชื่อ ปภาดา รัตนตระกูล หรือพี่แนนนะคะ รับผิดชอบงานบรรณารักษ์ช่วยพี่เจี๊ยบ และงานทางด้านไอที, e-book และเว็บไซต์ค่ะ มีปัญหาการสืบค้นสารสนเทศ หรือปัญหาอะไรในห้องสมุด ก็สอบถามได้นะคะ ยินดีบริการค่ะ

ปภาดา รัตนตระกูล
papada.r@msu.ac.th
โทร. 084-290-0003

 

E-BOOK ทั้งหมด 

 
 
 
 


....


...Copyright © 2018
...วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
...ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 
...Tel 0-4375-4333-6 ต่อ 3702 Fax 0-4375-4137
...E-mail: papada.r@msu.ac.th