เข้าสู่ระบบเฉพาะผู้ดูแล  
 

 

 

สิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน โครงการจ้างเหมา
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดCOVID-19

 

มีข้อสงสัย ติดต่อ : ฝ่ายพัฒนานิสิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
โทรศัพท์ : 043-754317

ในวันและเวลาราชการเท่านั้น