ติดต่อเรา

 

     
ผู้ประสานงาน : วาที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา  
Email : copagjournal@gmail.com  

สำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารการเมืองการปกครองวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
ถนนท่าขอนยาง-ขามเรียง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
โทรศัพท์ 043-754-317 และ 043-754-333 ต่อ 3708 โทรสาร : 043-754-137  
เว็บไซต์ :http://www.copag.msu.ac.th/journal  
แผนที่  

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น