รายการคำร้องจองห้อง (Room Reservation Request List)
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-309 26-01-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
11-01-2562 14:19:00
อนุมัติ
         
2 D-309 20-01-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
11-01-2562 14:18:00
อนุมัติ
         
3 D-309 27-01-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
11-01-2562 13:04:00
อนุมัติ
         
4 D-206 14-01-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นายปรัชญา ภูมองขาว
11-01-2562 13:00:00
อนุมัติ
         
5 D-309 19-01-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
11-01-2562 12:58:00
อนุมัติ
         
6 D-309 13-01-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
11-01-2562 12:51:00
อนุมัติ
         
7 D-309 12-01-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
11-01-2562 12:50:00
อนุมัติ
         
8 D-411 16-01-2562
เวลา 20:30:00 ถึง 22:00:00
ภูมินันท์ ภูมี
11-01-2562 10:57:00
อนุมัติ
         
9 D-212 14-01-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
วุฒิพงษ์ ปทุมวัน
11-01-2562 10:48:00
อนุมัติ
         
10 D-218 14-01-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
09-01-2562 17:46:00
อนุมัติ
         
11 D-211 23-01-2562
เวลา 11:00:00 ถึง 14:00:00
ทิพสุดา ญาณาภิรัต
09-01-2562 12:27:00
อนุมัติ
         
12 D-201 14-01-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
09-01-2562 12:19:00
ไม่อนุมัติ ขนาดห้องที่ใหญ่กับจำนวนผู้ใช้งานที่น้อยไม่สอดคล้องกัน ให้ทำการเลือกห้องที่มีขนาดที่เหมาสม เช่น D-218 ,D-202,D-212,D-211,D-214แล้วทำการจองเข้ามาใหม่ ขอบคุณครับ
         
13 D-211 10-01-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นายปรัชญา ภูมองขาว
08-01-2562 15:12:00
อนุมัติ
         
14 D-309 03-02-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
วรินทร รัชโพธิ์
08-01-2562 14:30:00
อนุมัติ
         
15 D-309 02-02-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
วรินทร รัชโพธิ์
08-01-2562 14:28:00
อนุมัติ
         
16 D-413 09-01-2562
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
ดร.วนิดา พรมหล้า
08-01-2562 10:38:00
อนุมัติ
         
17 D-413 10-01-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
นางสาวพรรณี แก้วบุญเรือง
08-01-2562 10:13:00
อนุมัติ
         
18 D-413 13-02-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 17:00:00
นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง
08-01-2562 09:37:00
อนุมัติ
         
19 D-339 09-01-2562
เวลา 12:00:00 ถึง 13:30:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
07-01-2562 22:55:00
อนุมัติ
         
20 D-415 09-01-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 14:30:00
ทิพสุุดา ญาณาภิรัต
06-01-2562 21:27:00
อนุมัติ
         
21 D-413 22-01-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 13:00:00
ธวัชชัย ป้องศรี
05-01-2562 17:02:00
อนุมัติ
         
22 D-207 22-01-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 13:00:00
ธวัชชัย ป้องศรี
05-01-2562 16:54:00
ไม่อนุมัติ ห้องมีการเรียนการสอน
         
23 D-413 07-01-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
นางสาวอุษณี สืบพันธุ์โพธิ์
03-01-2562 13:04:00
อนุมัติ
         
24 D-411 16-01-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 20:30:00
ภูมินันท์ ภูมี
02-01-2562 20:22:00
อนุมัติ
         
25 D-212 11-01-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
ภูมินันท์ ภูมี
02-01-2562 19:49:00
อนุมัติ
         
26 D-212 09-01-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
ภูมินันท์ ภูมี
02-01-2562 19:39:00
อนุมัติ
         
27 D-201 08-02-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นายพีระพล ลำเนาว์
02-01-2562 19:23:00
อนุมัติ
         
28 D-334 09-01-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 21:30:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
02-01-2562 13:35:00
อนุมัติ
         
29 D-413 17-01-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 17:30:00
อาจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
02-01-2562 11:02:00
อนุมัติ
         
30 D-413 16-01-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 17:30:00
อาจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
02-01-2562 11:02:00
อนุมัติ
         
31 D-413 15-01-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 17:30:00
อาจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
02-01-2562 11:01:00
อนุมัติ
         
32 D-413 14-01-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 17:30:00
อาจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
02-01-2562 11:00:00
อนุมัติ
         
33 D-207 09-01-2562
เวลา 17:00:00 ถึง 19:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
26-12-2561 14:52:00
อนุมัติ
         
34 D-413 25-12-2561
เวลา 14:30:00 ถึง 17:00:00
นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง
25-12-2561 14:26:00
อนุมัติ
         
35 D-207 17-01-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 17:30:00
วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
25-12-2561 14:14:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจากมีการเรียนการสอน
         
36 D-207 16-01-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 17:30:00
วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
25-12-2561 14:13:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจากมีการเรียนการสอน
         
37 D-207 15-01-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 17:30:00
วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
25-12-2561 14:12:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจากมีการเรียนการสอน
         
38 D-207 14-01-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 17:30:00
วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
25-12-2561 14:10:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจากมีการเรียนการสอน
         
39 D-415 23-01-2562
เวลา 07:30:00 ถึง 17:30:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
20-12-2561 16:31:00
อนุมัติ
         
40 D-207 21-12-2561
เวลา 16:00:00 ถึง 18:00:00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ
20-12-2561 13:22:00
อนุมัติ
         

รวม 4607 รายการ : 116 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ] 102 [ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ] ถัดไป>>