รายการคำร้องจองห้อง (Room Reservation Request List)
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-414 24-07-2565
เวลา 11:00:00 ถึง 20:30:00
นายชิณกร มียิ่ง
23-07-2565 19:05:00
อนุมัติ
         
2 D-339 27-07-2565
เวลา 10:30:00 ถึง 14:00:00
โอม ฉัตรนนท์
22-07-2565 16:45:00
อนุมัติ
         
3 D-413 26-07-2565
เวลา 14:00:00 ถึง 16:30:00
ธราภร อนุเวช
22-07-2565 15:43:00
อนุมัติ
         
4 D-201 27-07-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:30:00
น.ส. นิรชา สถิตชน
22-07-2565 11:37:00
อนุมัติ
         
5 D-201 26-07-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:30:00
น.ส. นิรชา สถิตชน
22-07-2565 11:36:00
อนุมัติ
         
6 D-201 25-07-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:30:00
น.ส. นิรชา สถิตชน
22-07-2565 11:35:00
อนุมัติ
         
7 D-219 31-07-2565
เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
นางสาวจารุณี มาพร (แทนอ.เชิงชาญ จงสมชัย)
22-07-2565 10:36:00
ไม่อนุมัติ ยกเลิกการใช้งาน
         
8 D-201 22-07-2565
เวลา 11:30:00 ถึง 17:30:00
นิติธร ทวีชีพ
22-07-2565 09:34:00
อนุมัติ
         
9 D-212 22-07-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:30:00
สุพิสสา นาบุญ
21-07-2565 19:04:00
อนุมัติ
         
10 D-415 26-07-2565
เวลา 17:30:00 ถึง 20:30:00
อิศรา พูลเพิ่ม
21-07-2565 18:42:00
ไม่อนุมัติ ต้องมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมตามนโยบายการใช้ห้องของวิทยาลัยฯ
         
11 D-202 22-07-2565
เวลา 14:00:00 ถึง 17:30:00
นายนิติธร ทวีชีพ
21-07-2565 14:47:00
อนุมัติ
         
12 D-201 22-07-2565
เวลา 08:00:00 ถึง 20:30:00
นายนิติธร ทวีชีพ
21-07-2565 14:38:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอนเวลา 08.00-11.00 น. ***กรุณาเช็คตารางการใช้ห้องก่อนทำการจอง
         
13 D-334 25-07-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
นายวชิระ ตุ้ยด้วง
20-07-2565 22:14:00
อนุมัติ
         
14 D-202 20-07-2565
เวลา 18:30:00 ถึง 20:30:00
นายนิติธร ทวีชีพ
20-07-2565 18:22:00
อนุมัติ
         
15 D-201 23-07-2565
เวลา 08:00:00 ถึง 11:00:00
นางสาวสุพันธ์ณี ศรเสนา
20-07-2565 11:08:00
อนุมัติ
         
16 D-214 23-07-2565
เวลา 10:00:00 ถึง 16:30:00
นางสาวสุพันธ์ณี ศรเสนา
20-07-2565 10:58:00
อนุมัติ
         
17 D-212 23-07-2565
เวลา 10:00:00 ถึง 16:30:00
นางสาวสุพันธ์ณี ศรเสนา
20-07-2565 10:58:00
อนุมัติ
         
18 D-202 23-07-2565
เวลา 10:00:00 ถึง 16:30:00
นางสาวสุพันธ์ณี ศรเสนา
20-07-2565 10:57:00
อนุมัติ
         
19 D-207 23-07-2565
เวลา 10:00:00 ถึง 16:00:00
นางสาวสุพันธ์ณี ศรเสนา
20-07-2565 10:47:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจากห้องมีเหตุการไฟฟ้าลัดวงจร กำลังดำเนินการซ่อมแซม
         
20 D-202 20-07-2565
เวลา 09:00:00 ถึง 14:00:00
นายนิติธร ทวีชีพ
20-07-2565 04:25:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอน และไม่ได้แจ้งวัตถุประสงค์การใช้ห้อง
         
21 D-212 20-07-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:30:00
สุพิสสา นาบุญ
19-07-2565 17:37:00
อนุมัติ
         
22 D-415 20-08-2565
เวลา 08:00:00 ถึง 13:00:00
นางสาวปภาดา รัตนตระกูล
19-07-2565 12:33:00
อนุมัติ
         
23 D-206 11-08-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
น. ชัยวัฒน์ ชาลีเปรี่ยม
19-07-2565 12:27:00
อนุมัติ
         
24 D-206 10-08-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
น. ชัยวัฒน์ ชาลีเปรี่ยม
19-07-2565 12:27:00
อนุมัติ
         
25 D-206 09-08-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
น. ชัยวัฒน์ ชาลีเปรี่ยม
19-07-2565 12:27:00
อนุมัติ
         
26 D-206 08-08-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
น. ชัยวัฒน์ ชาลีเปรี่ยม
19-07-2565 12:26:00
อนุมัติ
         
27 D-206 04-08-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
น. ชัยวัฒน์ ชาลีเปรี่ยม
19-07-2565 12:26:00
อนุมัติ
         
28 D-206 03-08-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
น. ชัยวัฒน์ ชาลีเปรี่ยม
19-07-2565 12:25:00
อนุมัติ
         
29 D-206 02-08-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
น. ชัยวัฒน์ ชาลีเปรี่ยม
19-07-2565 12:24:00
อนุมัติ
         
30 D-206 01-08-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
น. ชัยวัฒน์ ชาลีเปรี่ยม
19-07-2565 12:24:00
อนุมัติ
         
31 D-206 27-07-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
น. ชัยวัฒน์ ชาลีเปรี่ยม
19-07-2565 12:19:00
อนุมัติ
         
32 D-206 26-07-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
น. ชัยวัฒน์ ชาลีเปรี่ยม
19-07-2565 12:19:00
อนุมัติ
         
33 D-206 25-07-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
น. ชัยวัฒน์ ชาลีเปรี่ยม
19-07-2565 12:18:00
อนุมัติ
         
34 D-206 21-07-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
น. ชัยวัฒน์ ชาลีเปรี่ยม
19-07-2565 12:17:00
อนุมัติ
         
35 D-206 20-07-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
น. ชัยวัฒน์ ชาลีเปรี่ยม
19-07-2565 12:16:00
อนุมัติ
         
36 D-206 19-07-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
น. ชัยวัฒน์ ชาลีเปรี่ยม
19-07-2565 12:15:00
อนุมัติ
         
37 D-413 19-07-2565
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
ทิพสุดา ญาณาภิรัต
19-07-2565 09:53:00
อนุมัติ
         
38 D-212 22-07-2565
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
นางสาวปภาดา รัตนตระกูล
18-07-2565 15:42:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
39 D-413 21-08-2565
เวลา 08:30:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
18-07-2565 13:50:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
40 D-413 20-08-2565
เวลา 08:30:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
18-07-2565 13:49:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         

รวม 4594 รายการ : 115 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ] ถัดไป>>