ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เสวนาวิชาการ “ทบทวนองค์ความรู้การเมืองอีสาน และโจทย์การวิจัยในอนาคต”
 
 
 
 
 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสู่สากล “พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์เพื่อประกอบอาชีพและมุ่งสู่สากล”
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ยกนิ้วให้ คนเก่งสิงห์น้ำตาล
โครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์และการส่งเสริมการมีงานทำของนิสิต : 16 ปี COPAG ความทรงจำดีๆ จากฐานราก สู่การพัฒนาเป็นรากฐานของสังคม”