ชื่อ :   มนัสวี อรชุนะกะ
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :    
     
  ระดับการศึกษา : - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - M.A.International Relations and Strategic Studies. Lancaster University, United Kingdom.
    -  
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :