ชื่อ :   Matthew Forrest Taylor
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :    
     
  ระดับการศึกษา : - BA English and Philosophy Webster University USA
    - MA International Relations Webster University USA
       
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :