ชื่อ :   โอม ฉัตรนนท์
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   ome.c@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - ร.บ. การระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ร.ม. การระหว่างประเทศและการฑูต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :