ชื่อ :   ผศ.ศุทธิกานต์ มีจั่น
     
  ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     
  อีเมล์ :   suthikarnmeechan@gmail.com
     
  ระดับการศึกษา : - ร.บ. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ร.ม. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :