ชื่อ :   จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   jitraporn.s@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - ร.ม. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ร.บ. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :