ชื่อ :   ปฤณ เทพนรินทร์
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   prin.t@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - ร.บ.บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ร.ม.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :