ชื่อ :   ทิพสุดา ญาณาภิรัต
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   tipsuda.y@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - น.บ.นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ร.ม.การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :