ชื่อ :   ดร.วนิดา พรมหล้า
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   wanida.ph@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - ปริญญาเอก (Ph.D. Environmental Law)
    - The University of New England NSW Australia
       
     
  ความสนใจพิเศษ : - กฏหมายสิ่งแวดล้อม
  - กฎหมายภาษีอากร
    - สิทธิชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม
    ผลงานต่างๆ :