ชื่อ :   ดร.กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์
Khorapin Phuaphansawat,Ph.D.
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   khorapin.p@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
    - MA. in Advanced Social and International Studies, University of Tokyo 2553
    - Ph.D.in Political Science (Major: Comparative Politics, Minor: Political theory) University of Massachusette, Amherst 2560
     
  ความสนใจพิเศษ : -  
  -  
    -  
    ผลงานต่างๆ :