เมนูหลัก > COPAG HONORED

 
 
    COPAG HONORED
       
 

 

   
รศ. สีดา สอนศรี

อดีตคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 
 
 
 
   

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล
"คนไทยตัวอย่าง ประจำปี 2560"
แด่ อดีตคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


   
 
       
     
   
       
    COPAG HONORED LIST  
    - นาย พุทธภูมิ นาชัยเริ่ม