เมนูหลัก > วิทยาลัยการเมืองการปกครอง แสดงความยินดีกับ รศ.สีดา สอนศรี

 
 
 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง แสดงความยินดีกับ รศ.สีดา สอนศรี

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี ที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ จากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-10-05
ผู้ประกาศ : ภัทรกวี กันทรมงคล
แนบไฟล์ : 051018_100732.pdf <<