เมนูหลัก > ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอภิปราย “ร้อยพันปัญญา ตอน วงโสบทเฮียน มาร่วมเขียน Future Isan” ว่าด้วยเกษตรพันธสัญญา Bio-Hub การจัดการที่ดินและนโยบายสาธารณะ (โครงการขับเคลื่อนความรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 
 
 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอภิปราย “ร้อยพันปัญญา ตอน วงโสบทเฮียน มาร่วมเขียน Future Isan” ว่าด้วยเกษตรพันธสัญญา Bio-Hub การจัดการที่ดินและนโยบายสาธารณะ (โครงการขับเคลื่อนความรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thailand Research Fund) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอภิปราย “ร้อยพันปัญญา ตอน วงโสบทเฮียน มาร่วมเขียน Future Isan” ว่าด้วยเกษตรพันธสัญญา Bio-Hub การจัดการที่ดินและนโยบายสาธารณะ (โครงการขับเคลื่อนความรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง D-201 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยฯ โทร. 043-754317


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2019-05-20
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล