เมนูหลัก > โครงการพลังแห่งความคิดโดยศาสตร์ NLP (Neuro Linguistics Programing) ศาสตร์แห่งการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ

 
 
 

โครงการพลังแห่งความคิดโดยศาสตร์ NLP (Neuro Linguistics Programing) ศาสตร์แห่งการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ขอเชิญบุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพลังแห่งความคิดโดยศาสตร์ NLP (Neuro Linguistics Programing) ศาสตร์แห่งการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดการ
- วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 : พลังความคิดสำหรับอาจารย์และบุคลากร
- วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 : พลังความคิดสำหรับผู้นำนิสิตและนิสิต
- วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 : พลังความคิดสำหรับอาจารย์ บุคลากร ผู้นำนิสิตและนิสิต

ดำเนินการสอนและฝึกอบรมโดย มูลนิธิวาจาสิทธิ์ โค้ชปานใจ สกีบาร์ ประธานมูลนิธิวาจาสิทธิ์ และคณะ

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 096-9653961 (นายธีรพงษ์ ทองอ้วน)


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2019-06-14
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล