เมนูหลัก > สมัครงานโครงการจ้างเหมา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 
 
 

สมัครงานโครงการจ้างเหมา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สมัครงานโครงการจ้างเหมา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

วัตถุประสงค์
โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี
1. เพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน อาทิเช่น การวิเคราะห์ และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม และ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และสังคมเฉพาะด้านเป็นต้น

พื้นที่เป้าหมายภายใต้การดูแลของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. ร้อยเอ็ด
2. มหาสารคาม
3. ขอนแก่น

หน้าที่ผู้ที่รับการจ้างงาน
1.    งานด้านข้อมูล
2.    งานด้านวิเคราะห์และทำแผน
3.    งานด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีค่าตอบแทนผู้ที่รับการจ้างงาน


•    ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท  ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2563

ใบรับรองว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจริง คลิ๊ก

ใบรับรองว่าเป็นผู้ไม่ได้อยู่ระหว่างการกักตัว 14 วัน คลิ๊ก

 

>> กรอกใบสมัครร่วมโครงการ คลิ๊ก <<


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2020-05-05
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 070520_022640.pdf <<