เมนูหลัก > แนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมภายในตึก D วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่ของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิิท 19 (ฉบับที่ 3)

 
 
 

แนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมภายในตึก D วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่ของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิิท 19 (ฉบับที่ 3)


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2020-07-14
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 140720_055930.pdf <<