เมนูหลัก > ผลการคัดเลือกแนวคิดและแผนงานเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนภายใต้โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน

 
 
 

ผลการคัดเลือกแนวคิดและแผนงานเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนภายใต้โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2020-08-17
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 170820_082848.pdf <<