เมนูหลัก > ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง US Election 2020 and Its Implications for Thailand

 
 
 

ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง US Election 2020 and Its Implications for Thailand

ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง US Election 2020 and Its Implications for Thailand
จัดโดย วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง D-415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2020-11-23
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล