เมนูหลัก > ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง "การวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา" ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

 
 
 

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง "การวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา" ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2020-12-22
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 221220_052739.pdf <<