เมนูหลัก > ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้่อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบอนนไลน์ (ฉบับที่14)

 
 
 

ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้่อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบอนนไลน์ (ฉบับที่14)


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2021-01-13
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล