เมนูหลัก > ผศ.ดร.สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร อาจารย์ดีเด่นดีเด่น มมส ประจำปี 63

 
 
 

ผศ.ดร.สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร อาจารย์ดีเด่นดีเด่น มมส ประจำปี 63

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีและมอบ โล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรอาจารย์ดีเด่น จำนวน 21 คน และ บุคลากรดีเด่น จำนวน 18 คน

ในการนี้วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย อาจารย์ประจำสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น #อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2563

ภาพ : เพจ Mahasarakham University (บุณฑริกา ภูผาหลวง)
ข่าว : จันทร์สุดา การดี

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2021-01-18
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล