เมนูหลัก > ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานออนไลน์

 
 
 

ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานออนไลน์


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2021-01-21
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 210121_070919.pdf <<