เมนูหลัก > บัณฑิตวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

บัณฑิตวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก) ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

 

ท่านสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ภายในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โดยดำเนินการดังนี้
  1. ชำระเงินค่าสมัครโดย Scan QR Code ที่ปรากฏในระบบรับสมัคร
  2. แนบหลักฐานการชำระเงินขึ้นระบบรับสมัคร https://grad.msu.ac.th/admission
  3. แจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง email : admission.gs@msu.ac.th
---------------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานคัดเลือก บัณฑิตวิทยาลัย
โทร :  083 464 9945

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2022-02-07
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล