เมนูหลัก > บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

 

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

 

ตรวจสอบรายชื่อ :

 

ระดับปริญญาโท : [https://grad.msu.ac.th/th/lumino/fileupload/4954567.811492.pdf]

 

ระดับปริญญาเอก : [https://grad.msu.ac.th/th/lumino/fileupload/1139233238.4365.pdf]

 

--------------------

 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรูปแบบและวิธีการสอบออนไลน์ได้ทางระบบรับสมัครในวันที่ 15 ก.พ. 65

 

[https://grad.msu.ac.th/admission/reg/form-login.html](https://grad.msu.ac.th/admission/reg/form-login.html?fbclid=IwAR0wBYVAMCYv-rCr1EKryhVF0AQbVyrNcn-3ceof5PKXdNb0AVqyIA2IkE8)

 

--------------------

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานคัดเลือก บัณฑิตวิทยาลัย

 

 083 464 9945


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2022-02-10
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล