เมนูหลัก > มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)

 
 
 

มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)

เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (สำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร) ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://graduate.msu.ac.th/?p=1032
.
 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2022-03-03
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 030322_081322.pdf <<