เมนูหลัก > ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 2566 (คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)

 
 
 

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 2566 (คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2022-10-17
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 171022_021539.pdf <<