เมนูหลัก > แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณปี 2565 (เพิ่มเติม)

 
 
 

แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณปี 2565 (เพิ่มเติม)


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2022-08-23
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 231122_030352.pdf <<