เมนูหลัก > วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2565

 
 
 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ D-413 อาจารย์ทิพสุดา ญาณาภิรัต รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิตและกฎหมาย เป็นประธานพิจารณาคัดเลือกนิสิต เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี (ส่วนคณะ) ซึ่งนิสิตที่ได้รับคัดเลือกจะเข้ารับทุนการศึกษา ในวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์การวิทยาลัยการเมืองการปกครอง


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2022-11-30
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล