เมนูหลัก > COPAG เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาวะในประเทศไทย เชื่อมโยงเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี

 
 
 

COPAG เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาวะในประเทศไทย เชื่อมโยงเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาวะในประเทศไทย เชื่อมโยงเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี ณ ห้องประชุมบุษบา โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยเครือข่าย 15 แห่ง โดย ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว. เป็นประธานเปิดการประชุม

 

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและ วิธีปฏิบัติในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นประเด็นสําคัญต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเครือข่ายแต่ละแห่ง นําไปสู่การเชื่อมโยงและขับเคลื่อนร่วมกันตั้งแต่ระดับนโยบายสู่กิจกรรมที่เข้มแข็งในการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีร่วมกัน และยังถือได้ว่าเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเครือข่ายแต่ละแห่ง นำไปสู่การเชื่อมโยงและขับเคลื่อนร่วมกันตั้งแต่ระดับนโยบายสู่กิจกรรมที่เข้มแข็งในการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีร่วมกันต่อไป

 

ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  https://shorturl.asia/BnxWM
ข่าว : งานสื่อสารองค์การวิทยาลัยการเมืองการปกครอง


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2022-12-01
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล