เมนูหลัก > COPAG ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา มมส ครบรอบ 54 ปี

 
 
 

COPAG ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา มมส ครบรอบ 54 ปี

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคารบรมราชกุมารี  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิตวิทยาลัยฯ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยสมทบองค์ผ้าป่า เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูแก่วัดและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 54 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และได้รับกรุณาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2022-12-09
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล