เมนูหลัก > นิสิตวิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันสถาปนาฯ มมส ครบรอบ 54 ปี

 
 
 

นิสิตวิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันสถาปนาฯ มมส ครบรอบ 54 ปี

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 54 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลประเภทต่างๆ โดยมีนิสิตวิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัล ดังนี้

รางวัลคนดีศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     นายกฤตภาส เอี่ยมไธสง นิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์

     นางสาวกำไลทอง ประภาสัย นิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์

     นายจักรภพ พากุล นิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์

     นายนิติธร ทวีชีพ นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการเมืองการปกครอง
    
รางวัลจิตอาสาดีเด่น ประจำปี 2565
นายกรวุฒิขุ่นม่วง นิสิตชั้นปีที่ 2 วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
นายพิพิธอนนพันธ์ ศิลาไสย นิสิตชั้นปีที่ 2 วิชากเอกการเมืองการปกครอง
นายธวัชชัย เหล่าเสน นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการเมืองการปกครอง

สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคน ให้เห็นถึงความสำคัญ รักและหวงแหนในสถาบัน เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2022-12-09
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล