เมนูหลัก > แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

 
 
 

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดงาน “แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น” ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

จาก ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ เวลา 14.00 – 17.00 น.

- สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

- ลงทะเบียนผ่าน Google form >> https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeg4ftU-M2.../viewform...

- กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/.../10lz4oMljg_EHzM4GEcnLJ75BatB...

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ฯ เบอร์โทรศัพท์ 043-754241


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-02-01
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล