เมนูหลัก > ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ อาจารย์ประจำเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับเชิญและแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกองบรรณาธิการ (Editorial Board) ของวารสาร Public Administration and Development

 
 
 

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ อาจารย์ประจำเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับเชิญและแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกองบรรณาธิการ (Editorial Board) ของวารสาร Public Administration and Development

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ อาจารย์ประจำเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับเชิญและแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกองบรรณาธิการ (Editorial Board) ของวารสาร Public Administration and Development
.
วารสาร Public Administration and Development เป็นวารสารชั้นนำของโลกทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (ISI) และมีค่า Impact Factor= 1.900
.
The College of Politics and Governance (COPAG) extends its heartfelt congratulations to Dr. Prasongchai Setthasuravich, a Lecturer in Public Administration, on his appointment as a member of the Editorial Board of Public Administration and Development (PAD).
.
PAD is recognized as the world's leading journal in the field of public administration. It is indexed in the Web of Science (ISI) database and boasts an Impact Factor of 1.900.
.
Visit PAD's website: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1099162x
.
Please join us in congratulating Dr. Prasongchai Setthasuravich on this exciting news! 


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-02-20
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล