เมนูหลัก > วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

 
 
 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ)
 รายละเอียดหลักสูตร : https://bit.ly/3KTzJyk
 เรียนออนไซต์ ออนไลน์ (เสาร์-อาทิตย์ )
 ทุนสนับสนุนการวิจัย
 ทุนนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 (รอบที่ 3)
 Download ประกาศรับสมัคร : https://shorturl.at/czDFT
 สมัครเรียน : Click สมัคร online : https://gradis.msu.ac.th/admission/reg/index.html (ระบบสมัครเรียนเข้าศึกษาต่อ)

--------------------------
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บัณฑิตวิทยาลัย 043 754 412
งานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อ คุณวรินทร รัชโพธิ์ และคุณธราภร อนุเวช
043 754317


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-05-09
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล