เมนูหลัก > วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ 8 สถาบันเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 7 (The 7th PSPARN Academic Conference 2023)

 
 
 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ 8 สถาบันเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 7 (The 7th PSPARN Academic Conference 2023)

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ 8 สถาบันเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 7 (The 7th PSPARN Academic Conference 2023)

หัวข้อ: “ชัยชนะแห่งการเปลี่ยนผ่าน?: พลิกวิกฤตสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทย (Transitioning Triumphs?: Turn Threats into Transformative Thailand)”

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2566
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด (Pullman Khon Kaen Raja Orchid) จังหวัดขอนแก่น

 Deadline Abstract Submission: 15 มิถุนายน 2566

 Website: https://psparn2023.com/

 สาขาที่เปิดรับบทคัดย่อ
1.รัฐศาสตร์
2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3. รัฐประศาสนศาสตร์
4. นิติศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม
5. สิทธิมนุษยชนศึกษา
6. ผลงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
7. สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 กิจกรรมพิเศษ :การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ สมัครได้ที่ https://forms.gle/j8yzr1kzwLCHQyXb9

----------------------------------
 ติดต่อสอบถาม : ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา (ผู้ประสานงาน)
โทรศัพท์ 0 4371 9800 ต่อ 3719, 0 4375 4317
Email: psparn2023@gmail.com


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-05-15
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล