เมนูหลัก > ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
 
 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2566


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-05-28
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล