เมนูหลัก > งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Nation-Building 2017 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 
 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Nation-Building 2017 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สภาปัญญาสมาพันธ์ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา และสถาบันการสร้างชาติ ได้ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Nation - Building 2017 ในหัวข้อ “Innovative Solutions for Sustainable Economic, Political and Social Development” ในระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ, ผู้บริหาร, ผู้วางแผนนโยบาย ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ในเรื่องของสถาบันการสร้างชาติสำหรับเศรษฐกิจ การเมือง และการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
 
ทั้งนี้ ผลงานวิชาการที่ได้รับการตอบรับจะถูกรวบรวมใน International Conference on Nation-Building 2017 และผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับตีพิมพ์ใน Scopus และวารสาร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.icnb.co ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Ms. Ratchanee อีเมล: icnb2017@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 02-3821560 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 084-5404183 หมายเลขโทรสาร 02-3821565

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2017-02-16
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล