เมนูหลัก > งานประชุมวิชาการนานาชาติ “ The 12TH Malaysia International Genetics Congress (MiGC12)

 
 
 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ “ The 12TH Malaysia International Genetics Congress (MiGC12)

ด้วย สถาบัน Genetics Society of Malaysia (PGM) ได้มีความร่วมมือกับ Universiti Putra Malaysia (UPM) มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “ The 12TH Malaysia International Genetics Congress (MiGC12)”  ในระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2560 ณ Hotel Bangi-Putrajaya, 
ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัย และผู้วางนโยบายของรัฐ 
ได้เสนอบทความทางวิชาการและจะถูกส่งในระบบออนไลน์และจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจทานสองคน นอกจากนี้ นิสิตระดับปริญญาโทสามารถเสนอเค้าโครงงานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรม  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความทางวิชาการและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://submit.confbay.com/conf/migc12 
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทางอีเมล: secretariat.migc2017@gmail.com หรือ migc12@confbay.com หมายเลขโทรศัพท์ +60 193481577+60 389280577 และสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ http://www.migc12.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2560 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2017-04-03
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล