เมนูหลัก > ​ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Community University Engagement Journal (CUE-J)

 
 
 

​ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Community University Engagement Journal (CUE-J)

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารนานาชาติชื่อ Community University Engagement Journal (CUE-J) ซึ่งจะตีพิมพ์เผยแพร่ฉบับปฐมฤกษ์ในปลายปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม นั้น
 
กองบรรณาธิการวารสาร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา 
ส่งบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Community University Engagement Journal (CUE-J)  หมดเขตการรับบทความในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 โดยสามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดต้นแบบบทความได้ที่ https://cuej.msu.ac.th/instructions  

 


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2017-06-23
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล