เมนูหลัก > พิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ๑๔ ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 
 
 

พิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ๑๔ ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวรลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และลานเกียรติยศ ชั้น ๒ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ๑๔ ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากคณะ สถาบัน สำนัก และนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อความเป็นศิริมงคล

 

ภาพ : จันทร์สุดา การดี / สโมสรนิสิตวิทยาลัยฯ
ข่าว : จันทร์สุดา การดี


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2017-08-29
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล