เมนูหลัก > วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ส่งมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน

 
 
 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ส่งมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย อาจารย์กันตา วิลาชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง หัวหน้าสำนักงานเลขาฯ และคณะ เป็นตัวแทนคณบดี บุคลากร และนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นำส่งดอกไม้จันทร์ให้กับ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี (ผู้รับมอบในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) และทำการส่งมอบต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยภายในงาน นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติราชการแทนผุ้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นตัวแทนรับมอบดอกไม้จันทร์จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2017-09-04
ผู้ประกาศ : ภัทรกวี กันทรมงคล
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล