เมนูหลัก > รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง" ประจำปี2560

 
 
 

รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง" ประจำปี2560

ทุนให้เปล่า จำนวน 5 ทุน ๆละ 2,000 บาท

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ (8.0-16.30 น.) ณ ฝ่ายพัฒนานิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ชั้น3 สำนักงานเลขานุการฯ อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2017-09-06
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 060917_021940.pdf <<