เมนูหลัก > ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560

 
 
 

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2017-11-22
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 221117_072927.pdf <<