เมนูหลัก > ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันโครงการ COPAG QUIZ 2018 รอบคัดเลือก

 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันโครงการ COPAG QUIZ 2018 รอบคัดเลือก

สอบวันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ห้อง D-334 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขันทันที*

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน : https://goo.gl/GDx1FD


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-01-22
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล